`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Wiwi-Anne Johansson Josefin Brink Rossana Dinamarca Ulla Andersson Jacob Johnson Christina Höj Larsen

Följdmotion: Delförslag 6 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler

2011-04-21 02:00
Följ Sluta följa
Maximera