`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Christina Höj Larsen Ulla Andersson Rossana Dinamarca Josefin Brink Wiwi-Anne Johansson Jacob Johnson

Följdmotion: Delförslag 4 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler

2011-04-21 02:00
Följ Sluta följa
Maximera