`
Riksdagen
Att lyftas upp till Riksdagen
Ulla Andersson Christina Höj Larsen Wiwi-Anne Johansson Josefin Brink Rossana Dinamarca Jacob Johnson

Följdmotion: Delförslag 3 till följdmotion med anledning av prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler

2011-04-21 02:00
Följ Sluta följa
Maximera